10 råd för lönsamhet

10 goda råd inom 6 områden för ökad lönsamhet

Att driva ett lönsamt företag står och faller med att man från början gjort klart för sig själv vilken kultur företaget skall ha och vilken affärsetik man skall leva efter.


Kunder väljer att samarbeta med och medarbetare väljer att arbeta i företaget utifrån vad det står för och hur väl det sedan lever upp till detta.


På sidorna här till höger följer vad vi i One Hill Management själva anser vara de 10 viktigaste principerna inom ett antal viktiga områden. Klicka och se vad vi står för!


Hur arbetar ni i ert företag med detta? Kontakta oss så berättar vi mera om hur vi kan implementera ett nytt tankesätt eller förstärka det ni redan har etablerat