Det nya företaget

10 råd för det nya företaget

Digitaliseringens framfart är exponentiell - och vi är mitt i processen

Ingen tänker väl längre att internet är en fluga, men frågan är om vi verkligen förstår vilka förändringar vi står inför i och med att alla förutsättningar för digitaliseringen är på plats; all information är tillgänglig, vi kan kommunicera överallt med allt och datakapaciteten är i princip obegränsad i molnet.


Som företag måste man ta hänsyn till vad detta innebär för den verksamhet man bedriver, annars är risken att man halkar ohjälpligt efter.


Den nya generationen är inte som oss

Detta har nog sagts många gånger, men frågan är om det inte är först nu som det är sant. "Iphone-generationen" är på väg ut i arbetslivet och med dem följer ett nytt sätt att se på världen, arbetslivet, arbetet och meningen med livet.


Hur ska jag då agera som arbetsgivare? Först och främst måste du se till att ditt företag är attraktivt och mer om detta följer nedan.


Mening, mening, mening

Att tjäna pengar är inte något syfte som triggar de bästa idag, speciellt inte om det bara är företaget som tjänar dem. Vad är det ni vill åstadkomma i ert företag, vilket högre syfte har ni?


Styr med värderingar

För mig är inte detta något nytt - det var så som WM-data till stor del var uppbyggt - men många företag är fast i regler, policies, riktlinjer, hierarkier och en tung byråkrati. Hur många på en arbetsplats, förutsatt att man har en fungerande "on-boarding" av nya medarbetare, fuskar medvetet och utnyttjar de kryphål som finns? 1%? 2%? Även om det så skulle vara 3% så kan man inte skapa regler enbart för att hålla efter dessa? Och pratar vi om att attrahera de bästa och den nya generationen så måste man bort från detta och leda organisationen med de värderingar och den kultur man har.


Skapa självstyrande team - med en gemensam plattform

Med facit i hand så är självstyrande team vägen till stark tillväxt och utveckling, det finns det många exempel på redan idag. Men, min erfarenhet är att detta måste göras på en mycket stark gemensam plattform, såväl när det gäller värderingar och kultur, som när det gäller den affärsmässiga plattformen. Risken är annars att man visserligen får en stark tillväxt i varje team, men långsiktigt får man inte ut den samlade kraften av organisationen.


Att vara agil är ett måste

Jag som växt upp med projektformens strukturer och rigida flöden har verkligen behövt att tänka om. Som tur är har jag arbetat i många år i Danmark där, även om man arbetar i projektform, man har en lite annan syn på förarbete och styrning längs vägen i ett projekt. Eftersom omvärlden ändrar sig i en allt snabbare takt så kan vi inte fortsätta att tro att den planering vi gjorde igår skall fungera i morgon. Målet måste givetvis vara tydligt, men vi måste våga arbeta mycket mer med "trial and error" för att finna vägen dit.


Skapa en miljö där lärandet finns överallt

Varför ska jag gå en kurs med en medelmåttig lärare om jag antingen kan hitta mycket bättre information på Youtube eller via min kollega, som dessutom är en fantastisk pedagog? Vi måste bli mycket bättre på att vidareutveckla våra talanger direkt i arbetslivet och nyckeln till detta är att ha en kultur som driver lärande och att dela kunskap och kompetens.


Nöjda medarbetare? Nej, mycket hellre engagerade!

Absolut, men hur får man det? I min värld är detta inte något du som arbetsgivare får, det är något du gör dig förtjänt av. När du byggt ditt företag på goda värderingar och en sund kultur och när du verkligen har ett högre syfte med det du gör, då kommer också engagerade medarbetare som ett brev på posten.


Ge konstant feedback för ständiga förbättringar och lärande

Håller du årliga medarbetarsamtal? Har du funderat på om detta är den bästa metoden för att leda och utveckla dina medarbetare? Bra, då har du tagit ett stort steg mot en nödvändig förändring. Om du vill attrahera, utveckla och behålla dina talanger så måste du vara nära dem och kontinuerligt diskutera deras utmaningar och situation för att, utifrån deras situation, leda dem. Och det bästa är att du kommer att lära dig väldigt mycket själv, samtidigt som hela företaget utvecklas.


Till sist

Om du inte redan har gjort det så uppmanar jag dig att ta med två stående punkter på ditt företags lednings agenda; Vilka initiativ arbetar vi med för att digitalisera oss? Är vi ett värderingsstyrt företag och hur arbetar vi i praktiken med detta? Lycka till!