Ledarskap

10 råd för ett bra ledarskap

Att vara ledare är ett yrke

Det låter ganska självklart, men ibland agerar vi inte som om det är så. I vilket annat yrke kan man t ex gå år in och år ut utan att vidareutbilda sig?


Situationsanpassa ditt ledarskap

Ett situationsanpassat ledarskap är ett måste. Gör inte misstaget att behandla alla lika eller tro att en medarbetare enbart behöver coaching oavsett uppgift.


Se det med egna ögon

För att kunna fatta kloka beslut måste man förstå det man fattar beslut om. Gör du inte det så måste du skapa dig en egen uppfattning och inte enbart lita på vad andra säger.


Lyssna, lyssna, lyssna och hör sen

Det är en skillnad på att lyssna och att höra vad någon säger – detta är något som de flesta par känner till. Som ledare så måste du både lyssna och höra vad dina medarbetare säger. Många kallar det att läsa mellan raderna.


Kommunicera, kommunicera, kommunicera

Det finns nog inte mycket som är viktigare som ledare än att kommunicera med sin omgivning och ändå missar vi ofta detta. Varför? Sätt det högst på agendan.


Det är inte vad du säger, det är vad du gör

På engelska säger man ”to lead by example” och för mig är detta enda sättet. Som ledare så ska du gå i frontlinjen och visa dina medarbetare vägen – skapa kraften i företaget!


Förutsägbarhet – en bra egenskap

Att veta vad som förväntas av mig är viktigt för de allra flesta. Likaså är det både bra och viktigt att du som ledare är förutsägbar; jag vet att om jag gjort något bra så får jag beröm och jag vet att om jag klantat till det så får jag skit. För min del vill jag hellre ha beröm än skit.


Kräv mycket, framförallt av dig själv

Du kan inte förvänta dig att dina medarbetare gör det lilla extra om du inte själv gör det, så enkelt är det.


Delegera

Du måste våga delegera och leda istället för att göra det själv. Om inte så kommer du inte att hinna med dina andra arbetsuppgifter och du blir både en dålig ledare och en flaskhals i organisationen.


Förutom att du måste delegera av skälet ovan så ska du delegera så att vi kan få fram nya ämnen i organisationen. Det är en av dina viktigare uppgifter; att få andra att växa.


Ledare ibland, chef ibland

Om du är en ledare så följer medarbetarna dig, om du är en chef så gör de (oftast) som du säger. Kan man vara både ledare och chef? Ja, det menar jag – man måste vara det. Du måste ibland träda in och fatta beslut som många (alla) är emot för att det är bäst för företaget. Kan du inte göra det, så kan du inte vara ledare heller.