Medarbetarna

10 råd för att få motiverade medarbetare

Medarbetarna är företaget

Vi har inte anställda eller personal som kommer till jobbet och arbetar, vi har medarbetare som delar vår vision och förstår vad som behövs för att vi ska nå våra mål. Därför har vi en företagskultur som är öppen och ärlig med högt i tak där vi växer tillsammans.


Alla måste dela samma grundläggande värderingar

Det är givetvis viktigt att våra medarbetare kan omvandla sin kunskap till att skapa lösningar till våra kunder, men allra viktigast är att alla har samma grundläggande värderingar och kan identifiera sig med företaget.


Se till att alla förstår vad som förväntas av dem

Om du inte vet var du är på väg så vet du heller inte när du kommit fram. Alla medarbetare måste därför förstå hur de bidrar till helheten och vad deras specifika mål är.


Behandla alla olika

Vi är alla olika och därför måste vi som företag ge var och en det stöd som just den medarbetaren behöver i en specifik situation. Här måste vi vara mycket lyhörda så att vi inte ger samma stöd i alla lägen – en medarbetare som är oerhört kunnig i ett område är kanske nybörjare i ett annat.


Kommunicera, kommunicera, kommunicera

Vi måste ständigt kommunicera med varandra för att nå framgång. Att prata med varandra är givetvis att föredra och som ett komplement använder vi det skrivna ordet.


Ge rätt förutsättningar

Vi måste i alla lägen ge våra medarbetare rätt förutsättningar att lyckas. Man kan inte kasta någon i vattnet och förvänta sig att personen kan simma helt av sig själv. Det är vår plikt att säkerställa vad som behövs för varje medarbetare.


Motivation slår klass

Givetvis ska våra medarbetare vara välutbildade och kompetenta, men liksom i hockey slår nästan alltid motivation klass. Skapa medarbetare som är högt motiverade till att vara med och bygga företaget och leverera resultat.


Vad strävar vi efter?

Om målet med ett företag enbart är att tjäna pengar så tröttnar de flesta medarbetare på det ganska snabbt – varför ska de ägna sin tid åt att enbart hjälpa till att dra in pengar till ägarna? Det måste finnas ett ”högre” mål som man kan relatera till – skapa visionen!


Ge konstruktiv kritik – hela tiden

Många tror att man ska berätta för sina medarbetare hur det går för dem en gång per år under utvecklingssamtalet, men det hör man ju hur tokigt det låter. Om du vill ha kontinuerlig framgång och få kontinuerliga framsteg så coachar du dina medarbetare varje dag.


Ha kul!

Våga fira framgångarna! Ha kul ihop och skratta – ett gott skratt förlänger inte bara livet, det skapar också bättre resultat.