Processer & Rutiner

10 råd om processer & rutiner

Utan karta och kompass vet vi inte var vi är

Utgångspunkten är alltid där du står just nu. Börja med att beskriva nuläget för annars har du inte något känt läge att utgå ifrån.


Låt de som kan göra jobbet

Låt alltid de som kan ett område driva arbetet med att införa de processer och rutiner som måste finnas där. Glöm bara inte bort att utmana dem så att ni skapar ständiga förbättringar.


Ständiga förbättringar och en lärande organisation

Att införa processer och rutiner i en verksamhet utan att samtidigt också börja arbeta med ständiga förbättringar är dömt att misslyckas. Organisationen måste hela tiden anpassa processerna till de ändrade förutsättningar som kommer och vi måste hela tiden sträva efter att bli bättre så att vi kan öka vår effektivitet och lönsamhet.


Det är inte förbjudet att tänka själv – tvärtom

Om man enbart använder sin GPS utan att se om den faktiskt stämmer överens med verkligheten så kommer man för eller senare att köra helt fel. Liksom i samhället så förändrar sig verkligheten för en process – titta upp och anpassa dig.


Varför, varför, varför?

Gå till botten med problem. Nöj dig inte med att ha kommit halvvägs fortsätta fråga varför till du kommer till roten av problemet.


Höjden av slöseri är att förbättra en process som inte behövs

Lägg tid på rätt saker och våga ifrågasätta gamla mönster. Ta bort allt som är onödigt, vilket är allt som inte i slutändan skapar värde för kunden.


Allt för kunden

Om en process eller rutin inte leder fram till något som skapar nytta för kunden så är den överflödig.


Minska ledtider

Den största delen av en åtgärdstid eller till och med ett projekt är ofta överlämningstiden mellan olika personer eller grupper. Här finns oerhört mycket att tjäna genom att vara noggrann med hur detta ska ske.


Placera ansvar

Lika lite som att ett företag är kunden, kan en grupp vara ansvarig för en uppgift – det är alltid en specifik person

b.Ansvaret är inte till för att peka ut syndabockar, utan för att vi tydligt skall veta och känna vårt ansvar.


Ifrågasätt

”Ifrågasätt” måste också vara en egen punkt för det är mycket viktigt att klimatet är ett sådant att det är möjligt. Att ständigt förbättra innebär ju att ifrågasätta det som redan är.