Aktivt styrelsearbete

Låt ett aktivt styrelsearbete vara ditt företags möjliggörare!

Man hör ofta talas om att en verksamhet vill ha ett ”aktivt styrelsearbete”, men vad betyder detta? Det finns många definitioner, men i grund och botten handlar det om att skapa strukturerade möten med pålästa ledamöter som kan hjälpa företaget att utvecklas i linje med de strategier och planer man fattat beslut om att följa. Svårare än så är det inte.


Gynnas alla företag av att ha en aktiv styrelse med externa ledamöter? Svaret på denna fråga är otvetydigt ett ”Ja” om företaget har ett högre syfte än att enbart ge ägaren en inkomst. Genom att få in kompetens som annars inte finns i företaget får man som ägare/VD tillgång till resurser som både har en specifik kompetens och som genom sin insyn i företaget kan stötta verksamheten på ett mycket mera initierat sätt än en tillfälligt inhyrd resurs kan göra.


Hur ska man då tänka när man tar in en ny ledamot eller ordförande?  För att kunna välja ut personer med rätt kompetens så måste man först göra klart för sig själv vad det är man har behov av. Detta varierar givetvis stort från företag till företag och också över tid. De vanligaste behoven är dock sannolikt att man önskar få in en person/personer som har branschkunskap och som tidigare varit med om den resa som företaget ser framför sig eller att man vill få in en erfaren ledare/ordförande som kan hjälpa till att skapa nödvändiga strukturer.


Glöm inte bort kemin! Ett gott råd från vår sida är också att inte glömma bort att det måste ”kännas rätt” och den/de personer man tar in i styrelsen måste fungera i gruppen. Man ska inte förväxla detta med att man ska ta in ”Ja-sägare”, utan tvärt om menar vi att ett bra klimat och atmosfär skapar ett ärligare klimat där alla uttrycker sin verkliga åsikt.


Vi har många års erfarenhet av ett aktivt styrelsearbete och vi vet att en bra styrelse kan hjälpa till att lyfta företaget till en ny nivå – såväl kort –som långsiktigt. Hör gärna av dig så kan vi berätta mycket mer om hur detta går till.En aktiv styrelse - några fördelar

  • Bättre struktur och beslutsunderlag
  • Tydlighet vid beslut
  • Tydliggare roller
  • Erfarenhet
  • Branschkunskap
  • Större kontaktnät
  • Ny kompetens
  • Bollplank som kan verksamheten