Rådgivning

Förstå dina kunder, din marknad och din egen organisation - då är mycket vunnet!

Vi har många års erfarenhet av att få företag och människor att navigera rätt.


Företag och människor har många saker gemensamt, men särskilt en blir väldigt tydlig; om du inte fortsätter att utvecklas och förändras så kommer du inte att kunna tillföra något. Vår erfarenhet är att det bor otroligt mycket kraft och kunskap både i företag och människor som väntar på att få komma ut. Med vår bakgrund kan vi gemensamt se till att frigöra den fulla potentialen.


Knyt ihop er kunskap med er strategi

Utifrån egna erfarenheter av att leda företag och vedertagna "teorier" kan vi stödja ditt företag med allt från att leda i förändring till förvärv eller avyttringar. Att arbeta fram en hållbar strategi byggd på en tydlig bild av varför ni finns, er kunskap om kunder, marknad och er egna verksamhet är vägen till framgång. Vi kan vara både moderatorn och rådgivaren och vi kan dessutom därefter stödja er i arbetet från en snygg presentation till verklig kundnytta, tillväxt och lönsamhet. Vi säger inte att vi kan allt, men om man varit med om att leda företag - som CFO, COO och CEO - under mer än 20 år så har man varit med om ett och annat.


Vendor Management - Leverantörsstyrning för ökad lönsamhet

När man ingår ett avtal med en leverantör så är normalt avsikten att samarbetet skall vara långsiktigt och lönsamt för båda parter, men hur säkerställer man detta? Det finns tyvärr många exempel på samarbeten som avslutas långt innan avtalet går ut för att parterna inte lever upp till de förväntningar som finns. Det finns oerhört mycket att vinna på att skapa en stabil bas att stå på och en bas för avtalet att vila på där man säkerställer att de förväntningar som finns blir tydliga och där man ser till att eliminera de hinder som finns för att man långsiktigt skall agera enligt avtalets innebörd och inte bara dess ordalydelse. Hur denna process skall se ut beror helt på hur nära och viktig relationen är för slutkunden. Vi har mångårig praktisk erfarenhet av vad som fungerar, vad som inte fungerar och var alla fallgropar finns. Vi vet att det både finns stora belopp att spara både avseende tid och material genom att säkerställa att processen fram till avtal täcker in rätt frågeställningar. 


Coaching och Mentorstöd

Att vara ledare är ofta ensamt. Att få lov att kunna påverka, på riktigt, har sitt pris. Vem skall man prata med? Sin bäste vän? Sin partner? Vi har genom årens lopp coachat och gett stöd till 100-tals ledare som behöver någon att lufta sina utmaningar med. Att man själv varit i (nästan) exakt samma situation någon gång tidigare har varit en stor tillgång. Det är lättare att lära sig de "teorier" som alla coacher kan än att försöka ersätta bristen på egen erfarenhet från jämförbara situationer. Men, erfarenheter och teorier är bara en del av det som behövs, för framförallt krävs det att den man skall agera mentor till känner tillit och förtroende. Utan detta blir det bara ett samtal, en intressant diskussion - med tillit når man resultat.

 

Om du känner att du skulle behöva en professionell och erfaren coach och/eller mentor som "been there, done that", så tveka inte att höra av dig till oss för en förutsättningslös diskussion.


Interim Management 

Har ni behov av ett tillfälligt stöd i verksamheten i samband med "oförutsedda händelser" eller kraftig tillväxt? Via One Hill Management och bolagets nätverk finns mycket erfarna ledare inom allmänt Management, Försäljning, Ekonomi, Marknadsföring och Teknik att tillgå. Uppdragen behöver inte vara heltidsuppdrag om inte verksamheten kräver det - vi anpassar oss efter era behov. Hör av dig för en förutsättningslös diskussion.Våra tjänster

 • Strategisk analys
 • Organisation
 • Finansiell analys
 • Förändringsledning
 • Coaching/Mentorskap
 • Produktivitetsförbättringar
 • Medarbetarmotivation
 • Kundfokusering
 • Förvärv eller avyttringar
 • Vendor Management
 • Outsourcing