Balanced Scorecard

Om du inte vet var du är på väg, så är det inte säkert att du kommer dit - formulera era målsättningar i ett Balanced Scorecard!


Balanced Scorecard - en metod för att skapa tydlighet i vad ni vill uppnå och hur ni kommer dit

Marknaden och omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket påverkar alla företag på ett eller annat sätt. Hur påverkar det ditt företag? Ger det dig anledning att se över vilka långsiktiga mål ni har eller går det djupare än så? Oavsett vilket så har vi en metod för att hjälpa er att analysera situationen och formulera de målsättningar som garanterat kommer att förbättra era möjligheter att nå dit ni vill. Nedan följer ett smakprov på vad en workshop innehåller som skapar bättre möjligheter för ditt företag

 

Vilka trender påverkar ditt företag?

Här börjar vi för detta är grunden till att navigera rätt. Har kundernas köpbeteende ändrats? Har nya aktörer kommit in i marknaden? Har prisbilden och därmed marginalerna förändrats? Frågorna är många och alla trender påverkar hur du styr företaget bäst.

Utifrån trenderna och dagens situation - Vilka strategiska vägval måste ni göra?

När vi fått fram de viktigaste trenderna så funderar vi på vad dessa innebär för styrningen och vilka strategiska vägval som ni då måste göra. Måste ni renodla? Skall ni expandera för att vinna marknad eller effektivisera produktionen för att möta nya konkurrenter?

Dags att göra en SWOT

Vilka Styrkor - Svagheter - Möjligheter & Hot ser ni för ert företag utifrån nuläget, analysen av trenderna och era strategiska vägval? Här lägger vi grunden för vad vi måste bygga vidare på och vad som måste förändras

Vision, Affärside och Kärnvärden

Påverkar det nya läget hur vi ser på visionen, affärsidén eller våra kärnvärden? Ibland gör det och ibland inte - det viktiga är att vi ställer oss den frågan och om svaret är "Ja" är det dags att formulera de nya tankarna.

Framtiden - hur vill ni att den skall se ut?

När vi kommit så här långt så blickar vi framåt inom fyra huvudområden; Kunderna, Medarbetarna, Processerna och Finanserna. Var vill ni vara i dessa områden inom 3-5 år? Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna och vilka är de långsiktiga målen inom dessa fyra områden? Nu blir vi konkreta och formulerar vad vi vill uppnå och hur det då ser ut om 3-5 år.

Vad måste vi då göra i dag?

Den längsta resan börjar med ett enda steg och så är det också här. Om vi ska uppnå de långsiktiga målen, vad behöver vi då göra i år? Vi formulerar de kortsiktiga målen för år 1.

Det är nu det börjar!

Nu är vi färdiga med ert Balanced Scorecard, men klara är ni givetvis inte - det är nu arbetet börjar. Nu är det dags för verksamheten att börja arbeta med de aktiviteter som behövs för att nå de kortsiktiga målen och formulera strategierna för att nå de långsiktiga.

 

Tycker du att det låter intressant? Tveka då inte att höra av dig till oss för en förutsättningslös diskussion.Stegen mot en bättre framtid

  • Trendspaning
  • Strategiska vägval
  • SWOT
  • Vision
  • Affärsidé
  • Kärnvärden
  • Kritiska framgångsfaktorer
  • Långsiktiga mål
  • Kortsiktiga mål
  • Nu kör vi!