Vi gör dig till ledare

Behöver världen ytterligare en ledarskapsbok, kan man undra?


Själv ställde jag mig frågan innan jag påbörjade arbetet med denna bok. Att boken, som du håller i din hand, ändå kom till beror främst på att jag upplever att många ledarskapsböcker enbart avhandlar ett ämne och att det finns få handböcker för nya chefer. Min ambition har varit att skriva en handbok som täcker in många av de utmaningar som du som chef och ledare stöter på och samtidigt ge nya chefer en bra start i sin roll.


Boken ska ge dig en insikt i vad som kännetecknar ett bra led- arskap och hur du genom ditt ledarskap kan engagera, motivera och inspirera dina medarbetare att bli sitt bästa jag. Resulta- tet blir en arbetsplats där folk vill vara och bidra till företagets framgång, för engagerade medarbetare skapar nöjda kunder, vilket leder till tillväxt och lönsamhet.


Den är till för dig som är ny i din roll, men också för dig som vill fortsätta att utveckla ditt ledarskap och gå från att vara chef till att bli ledare.


Ett axplock ur innehållet;
- Hur blir man en ledare?

- Att gå från att vara kollega till chef
- Inkluderande ledarskap
- Hur skapar man förtroende och respekt?

- Vikten av kommunikation
- Hur sätter man och följer upp mål?
- Lär känna dina medarbetare

- Att skapa trygghet

- Situationsanpassat ledarskap
- Det svåra samtalet. Hur gör jag?

- Att leda på distans och digitalt
- Att bygga högpresterande team

Och mer 👍🏻


Dessutom får du ta del av mina Leassons learned från 30 år som ledare.


Du hittar boken här:

https://www.vulkanmedia.se/du-ar-chef-vi-gor-dig-till-ledare/Johan Book på Hej Engagemang har redan läst boken och så här tyckte han:


”En riktigt härlig personlig bok med massa värdefulla insikter och tips kring ledarskap, både med grund i forskning och egen erfarenhet. Det bästa med innehållet i hans bok är att Ronny leder som han lär. Rekommenderas varmt🔥!”


Några andra kommentarer från läsarna:


"Tack för att jag fick läsa din bok Ronny!

Jag och andra som varit operativt aktiva i många år känner igen sig i din beskrivning av vad ledarskap är. Men frågan är om någon så bra som du lyckats formulera kärnan i det och tillgängliggöra det för dem som står inför att anta ett ledarskap idag. En sak är klar.

Den som tar till sig av dina tips kommer att vinna massor av tid i sin egen personliga utveckling.
Grattis till en fantastisk bok med potential att bli många moderna ledares modell att hänga upp sin utmaning på."


"Men, vilken fantastisk bok. Den var väldigt lättläst och mycket bra skriven. Jag sträckläste den idag. Tack för att jag fick ta del av all din erfarenhet och att du delar med dig av den. Underbart!"


"Tack för en otroligt givande bok!

Jag känner mig nu starkare till att säga ja till ett nytt ledaruppdrag. Din bok kom i exakt rätt tid för mig, en bok som faktiskt fick mig att ta beslutet."